Некадашње колегинице и колеге

 • Алексић (Иван) Твртко - Дада
 • Антић Ђорђе
 • Арсић Љубисав
 • Ачански (Негован) Радислав
 • Белеслијин (Иса) Обрад
 • Божин Емил
 • Борђошки (Светозар) Бошко
 • Бургин Марија
 • Вираг (Иштван) Иштван
 • Дојић Маргита
 • Дотлић (Никола) Зоран
 • Драганић (Чедомир) Ружица
 • Дујмовић (Петар) Бела
 • Дујмовић (Петар) Марија
 • Ђерфи Иштван
 • Исаков (Божидар) Олга
 • Јасеновић (Иван) Фрања
 • Јовић (Сава) Ђорђе
 • Јовић Нада
 • Јовичић (Ђура) Јелена
 • Каић (Бела) Александар - Шаца
 • Кезерле (Аница) Стеван
 • Ковач (Пал) Пал
 • Комушанац (Фрања) Стипан
 • Мереи (Никола) Ана
 • Милошевић Мирјана
 • Морић (Андрија) Миле
 • Перишкић (Стипан) Стипан
 • Петровић (Герасим) Миливој
 • Петровић (Недељко) Петар
 • Плужарев (Сава) Сава
 • Попић (Милан) Божа
 • Поповић (Лазар) Радмила
 • Сигристе (Антоније) Сава
 • Стричевић Александар
 • Стојановић (Миклош) Каталин
 • Тасић (Божидар) Александар - Саша
 • Трифунов Миленко
 • Ћатовић (Лазар) Василије
 • Фаркаш (Шандор) Јожеф
 • Федерер (Нандор) Марија
 • Фирањ (Фрања) Стипан
 • Царев (Јулија) Петар
 • Шестак Мирјана
 • Шилинг (Иштван) Иштван
 • Шишковић (Ђена) Ђена
 • Шумоња (Петар) Раде

О архивима

Архив

Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија.

Архиви су јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.

Из "Универзалне декларације о архивима".

Преузмите "Декларацију"...

Линкови

Unesco

ICA

Министарство културе