Историјски архив Сомбор

Ф. 1 Збирка повеља, инв. бр. 30

Мајсторско писмо грађевинара са ведутом Сомбора, 1818, Франц Гфелер (Frantz Gföller)

Оригинална цеховска диплома писана је немачким језиком и оверена воштаним печатом. На ведути је представљен Сомбор, посматран са северне стране. Види се широк јарак са водом Мостонге, која тече Венцем Радомира Путника. Преко јарка су два моста, један шири у правцу главне улице и други ужи у правцу улице Николе Вукићевића.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја