Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 663

План Сомбора са показатељима о поплочавању улица свиленом базалтном циглом, базалтном коцком, турском калдрмом; 1899/1905, 670х820


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја