Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрат слободног краљевског града Сомбора, Acta anni 4/1763

Акварел цркве Св Ђорђа

Православна црква Св. Ђорђа је изграђена 1761. године на темељима старије цркве из 1717. године.Храм је освећен 1778. године, а иконостас су израдили сликари Теодор Крачун, Јован Исајловић и Лазар Сердановић. Нови иконостас је урадио Павле Симић 1866. године, а дрвени део су радили Јосип Кестнер и Карло Илдињи 1871. године. Торањ цркве саграђен је 1790. године по плану Сомборца Франца Фридриха, а обновљен је 1937. године. Црква је рестаурирана после Другог светског рата и 2000-их година.

На акварелу цркве означени су планови плацева и урбанистички распоред улица око цркве, који се безмало поклапа са садашњим. Црква има торањ на три спрата са сатом и три степенаста кубета, а на горњем је двокраки крст. На јужној фасади су три полукружна прозора и двокрилна врата између другог и трећег прозора. Фасада цркве је без украса.

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 243

Главна улица – цртеж руком, 1840, 367х213, Милан Гергуров

Иако можда наиван, овај цртеж из 1840. године приказује како је главна улица изгледала у време изграђње Градске куће. Нацртан у пресеку, приказује доста приземних, неугледних кућа и међу њима понеку једноспратницу. Приказ је доба бидермајера, након кога је уследио нов полет грађевинарства у Сомбору.

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 9

Градска кућа – предлог идејног решења адаптације, 1916, 1:200, 400х265, Јакоб Деже (Jakob Deszö)

Цртеж коморског инжењера Јакоба Дежеа по чијем идејном решењу је Градска кућа требало да буде преуређена у стилу сецесије, али се од овог плана одустало због избијања Првог светског рата.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја