Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 211

Градска кућа - изглед, 1832-1834, 938х610, Франц Гфелер (Frantz Gföller)


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја