Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 8

Градска кућа – повишење торња, 1892, 905х575, Милан Гергуров и Сабо Ласло (Szabo Laszlo)


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја