Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 16

Градска кућа – адаптација, - , 1:200, 565х470


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја