Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 27

Градска кућа – нацрт за адаптацију и дозиђивање другог спрата, фасада са западне стране, 1939, 1:100, 635х340

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 28

Градска кућа – нацрт за адаптацију и дозиђивање другог спрата, фасада са источне стране, 1939, 1:100, 635х340

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја