Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 210

Градска кућа – адаптација и дозиђивање, 1937, Стеван Кротин


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја