Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 220

Јокаи трг (Трг републике) - тлоцрт, 28.3.1912, 1:200, 927х520

Позоришни трг је настао изградњом неколико једноспратница које су га омеђиле – хотела Ловачки рог, Фернбахове куће и једноспратнице Лоренца Фалционеа (на трг је гледао и део дугачке приземне куће Елефант, која се налазила на углу истоимене улице). Са јужне стране трга касније је (1912) подигнута двоспратна Вајдингер палата.

На трг су излазиле Школска и Елефант улица (данас Лазе Костића и Ј. Ј. Змаја) те Змијска улица (овако названа због кривудања, данас Трг Косте Трифковића), у којој се налазило позориште. Јужна, западна и северозападна страна Позоришног трга биле су омеђене Венцем Ержебет (Петра Бојовића).

Све до седамдесетих година 19. века на простору каснијег трга налазио се западни део великог сомборског шанца, који се овде спајао са шанцем на Венцу Ержебет (Петра Бојовића). Шанац је затрпан у време изградње Фернбахове једноспратнице и суседног житног магацина. Током друге половине 19. века овде се налазила рибља пијаца, а од почетка 20. века је фијакер-плац.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја