Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 643

Трг Светог Ђорђа, 1939, 1:200, 920х520, Ђорђе Ивков

Светођурђевски трг је, уз трг Светог Тројства, језгро сомборског венца који је настао у 18. веку.

Трг је омеђен Градском кућом, палатом In foro (Интернат ученика Српске учитељске школе), православним храмом Светог Ђорђа, парохијским домом, породичном кућом Лазе Костића и Јулијане Паланачки, Српским певачким домом, Српском читаоницом и кућама знаменитијих Сомбораца.

Испред Градске куће избушен је најстарији сомборски артески бунар. Бушење бунара је започето 1887. године, а радовима је руководио рударски инжењер Бела Жигмонди. Бушење је завршено почетком фебруара 1890. године, а вода је почела да долази са дубине од 248 метара.

Трг је сачувао аутентичан изглед с краја 19. и почетком 20. века, сем изградње робне куће Београд 1969. године на месту палате In foro.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја