Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрар слободног и краљевског града Сомбора, Kig. 5699/1890

Адаптација хотела Ловачки рог, инвеститор Семзе Ђула (Szemzö Gyula), пресек велике сале и фасада


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја