Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрар слободног краљевског града Сомбора, Kig. 5699/1890

Адаптација хотела Ловачки рог, инвеститор Семзе Ђула (Szemzö Gyula), фасада

Репрезентативно здање изграђено је 1856. године као Хотел код француског цара (Zum Kaiser der Franzosen), на поседу браће Михелс. Градитељ је био Фердинанд Фишер (Fischer) и то је једини познат податак о њему. После аустро-француског рата, од 1859. године хотел носи назив Ловачки рог (Vadászkürt), а након 1945. године назив Слобода. Пре Првог светског рата био је у власништву велепоседника и добротвора Семзе Ђуле, чији је пројекат адаптације изложен. Проширење зграде завршено је 1980. године, а пројектом је руководио београдски архитекта Ђорђе Љубинковић.

Хотел је једноспратна зграда, зидана у стилу романтизма са детаљима неоготике - доминантним готичким прозорима, ретким стилским елементом у Сомбору.

Фасада је средњим испадом, који обухвата троја врата, подељена на три дела. Изнад централних врата је надстрешница. Бочне увучене стране фасаде, имају по три правоугаона прозора. На спрату, прозори су у средњем делу завршени готски преломљеним луцима, оперважени степеничастим испустима. Цела горња фасада се завршава степеничастим испустом, а средишњи део крунише нека врста тимпанона.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја