Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 190

Зграда Ледерер Ђорђа – адаптација за музеј и библиотеку, приземље, 1945, 1:100, 495х300, Ђорђе Ивков

Зграда је изграђена 1873. године као породична кућа житарског трговца Антона Фернбаха из Апатина, уз коју се налазио и житни магацин. У периоду између два светска рата кућа је била у власништву велепоседника Јулија Ледерера, а по завршетку рата 1945. године адаптирана је за потребе Музеја са библиотеком. Савремена адаптација зграде урађена је 1983. године када је житни магацин прикључен изложбеном простору Музеја.

Основа је у облику изврнутог слова П. Фасада има три испада од којих је средњи најшири. Фасада са Трга Републике има по четири прозора, а из Венца Петра Бојовића по пет прозора у приземљу и на спрату. Фасада у приземљу је између прозора украшена декоративном рустиком. Сва три балкона, један у средини и два на угловима зграде, подупрти су масивним конзолама. Зграда која се налази до Музеја, наставља се у виду магацина на три спрата, чији је кровни венац у истој висини као и венац Музеја.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја