Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 705

Грашалковићева палата – фасада, 1891, 1:50, 870х515

Према неким изворима, камен темељац зграде постављен је 24.7.1750. године али подаци о њеној градњи нису познати. Према запису на унутрашњој страни степеница десно, зграда је завршена 1763. године, али се у неколико извора налази податак да је то могло бити и 1761. па чак и 1753. године.

Грашалковићева палата је од 1763. године била центар имиграционе политике Беча и из ње је вршена колонизација Немаца и других нација у Војводину, у време грофа Антуна Грашалковића и барона Франца Редла. Зграда је дограђена из Змај Јовине улице 1891. године за потребе градске поште. Између два рата у њој се налазила пореска управа, а после Другог светског рата СУП Сомбор и канцеларије предузећа Панонија. У једном делу се од 2020. године налази депаданса Градског музеја Сомбор – Музеј Подунавских Шваба.

Претпоставка је да њена првобитна фасада није сачувана, те да је касније обогаћена разним додацима који се не уклапају у уобичајена стилска обележја тог доба. Палата је једноспратна са садашњом основом у виду слова L. У приземљу се налази десет прозора уоквирених рустичним плочама. Над засведеном капијом има балкон, а на спрату десет прозора. Балкон и прозори уоквирени су правоугаоно профилисаним оквирима и натпрозорницима. Фасада из Змај Јовине улице има 18 прозора у приземљу и на спрату. Цела фасада је покривена плитким хоризонталним фугама, а на крову су полукружне баџе. Стилски припада позном бароку 18. века.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја