Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрат слободног краљевског града Сомбора, Скупштинско одељење 84/1868

План школске зграде, 1858.

Иницијативу за оснивање српске државне Гимназије дао је сомборски посланик у Угарском сабору др Ника Максимовић, а његов предлог подржао је и сомборски Магистрат. Гимназија је основана одлуком угарске Краљевске владе 6. септембра 1872. године. Здање је настало на месту некадашње градске Граматикалне школе, која је изграђена 1782. године. Гимназија је изграђена по плановима архитекте Ласла Децера (Laszlo Dötzer) а градња је завршена 1886. године.

Украс зграде је фасадна цигла по узору на северно-немачку архитектуру. Дозиђивање још једног спрата, који је у потпуности прилагођен ранијем стилу, извршено је 1939. године по плановима архитекте Сигмунда.

Основа је у облику неправилног слова Е. Састоји се из приземља и два спрата. Фасада из Доситејеве улице има централни испад и испаде на крилима. Прозори у приземљу имају облик благог лука, на првом спрату се завршавају у виду полукруга, а на другом спрати у виду правоугаоника. Архитектура зграде прожета је јединством стила, а у исто време и разноврсна јер јој се спратови разликују. По стилу и доминацији полукружних прозора, зграда припада романтизму.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја