Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрат слободног краљевског града Сомбора, Kig. 636/1883

Српска читаоница, инвеститор Сомборско српско читалачко друштво

Српску читаоницу су основала 72 угледна Сомборца 1854. године. Камен темељац овог здања положен је 25. маја 1882. године. У темеље је постављена повеља о зидању.

Архитектонски нацрт начинио је пештански архитекта Леополд Децер (Leopold Dötzer), а зграду је сазидао Ференц Децер (Ferencz Dötzer), који је исте те године руководио и завршним радовима на обнови и проширењу зграде Жупаније.

Здање има основу у облику слова L и грађено је у стилу еклектизма. На фасади из главне улице, у приземљу су полукружна врата са два полукружна излога a на спрату су три полукружна прозора, са завршетком у облику акантусовог лишћа и са јонским стубом између њиха. Фасада из Читаоничке улице у приземљу и на спрату је истоветна са фасадом из главне улице.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја