Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 310

Хотел Слобода – адаптација, 1958, 1:200, укоричено 220х330, Ђорђе Ивков

Угоститељско предузеће Хотел Слобода, било је инвеститор реконструкције и доградње хотела у току 1958. године.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја