Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 720

Вајдингерова палата – цртеж фасаде из Венца Петра Бојовића, 1912, 1:50, 750х540

Здање је грађено по плановима архитеката Беле Јанског (Bela Janszky) и Тибора Сивешија (Tibor Szivessy) из 1912. године. Подигнуто је као породична кућа трговачке породице Вајдингер.

Фасада је китњаста, са богатом орнаментиком у стилу сецесије. Зграда има приземље и два спрата и уређену мансарду. Основа куће је у облику слова L са трговачким радњама и излозима у приземљу. На фасади су седам прозора и двоја врата са балконом. На спрату је исти распоред. Зграда је имала и сопствени артески бунар, који је снабдевао кориснике све до осамдесетих година 20. века, са базеном у дворишту и два базена на тавану зграде.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја