Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрат слободног краљевског града Сомбора, Kig. 701/1909

Робна кућа (инвеститор фирма Wéidinger S. és Z), изгледи и пресек излога


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја