Историјски архив Сомбор

Ф. 5 Магистрат слободног краљевског града Сомбора, Kig. 13262/1912

Палата др Кронић Стевана (Kronits István), план из 1903, фасада и пресек степеништаПалата је била породична кућа др Стевана Кронића, сомборског адвоката и велепоседника. Архитектонски пројекат зграде израдио је 1903. године патријаршијски архитекта Владимир Николић, према замислима Кронићеве супруге Јелене рођ. Вуић. Грађена је у периоду 1907-1914. године.

Палата је остала у власништву породице до смрти Јелене Кронић (1927) после чега је претворена у ђачки дом или Строго васпитни завод Стефанеум (назван по имену др Стевана Кронића), који је водио барон Владимир Рајачић, зет др Стевана Кронића. Дом је био један од најсавременијих мушких ђачких домова у Краљевини Југославији.

Здање је 1938. године купио угледни сомборски апотекар Ђорђе Ђурица Антић, који је ово зграду убрзо по ослобођењу, поклонио новој партизанској власти. У периоду окупације 1941-1944 године, у згради палате био је смештен мађарски Окружни суд а после Другог светског рата Трговински /Привредни суд.

Грађена је у стилу еклектизма, са елементима и нотом обиља па чак и сувишности, те пада у очи и истиче се својим декоративно раскошним стилом. Богата декоративна пластика на фасади дело је италијанских мајстора.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја