Историјски архив Сомбор

Ф. 65 Збирка планова и пројеката, инв. бр. 65

Кронић палата, 1933, 1:500, 440х350, Ђорђе Ивков

Палата је обновљена 1933. године по плановима градског инжењера Ђорђа Ивкова.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја