Градски музеј Сомбор

Збирка предмета, инв. бр. 1863

Адолф Војта, план изградње позоришта – фасада, 1881/1882.

Позоришна традиција у Сомбору постоји од 18. века, али је тек у другој половини 19. века донета одлука о изградњи позоришта. Акционарско друштво за изградњу позоришта, на чијем челу се налазио велепоседник Ђула Семзе, расписало је 1879. године конкурс за израду идејног решења и пристигло је десет радова.

Архитектонски план израдио је Адолф Војта из Пожуна (Братиславе) 1881/82. године у класицистичком стилу. План је садржавао 26 табли, од којих је сачувано само 8. Сматрало се да план није сачуван, али је 2022. године историчар уметности из Завода за заштиту споменика културе Зрењанин Бојан Кујичић поклонио свих осам табли Историјском одељењу Градског музеја Сомбор. Стицајем срећних околности табле су пронађене међу плановима познатог новосадског архитекте Ђорђа Табаковића, чија је ћерка Маријана Перишић одлучила да их врати Сомбору. Планови су били у изузетно лошем стању и успешно су конзервирани у Музеју Војводине, уз финансијску подршку Града Сомбора.

Зграда Позоришта је дограђена 1937. године и реконструисана 1970-их.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја