Градски музеј Сомбор

Збирка предмета, инв. бр. 1863/а

Адолф Војта, план изградње позоришта – свод, 1881/1882.


2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја