Градски музеј Сомбор

Збирка предмета, инв. бр. 59

Ђула Партош, план доградње жупаније 1875, акварел/туш

Здање Бач-Бодрошке жупаније грађено је од 1805. до 1808. године по плану жупанијског инжењера Јозефа Бауера из 1802. године. Бауер је пројектовао и затвор са капелом који се налази у задњем делу здања. Зграда је дограђена 1875. године по плану Ђуле Партоша додавањем бочних кула и декоративном предњом фасадом. У згради се налазила администрација Бач-Бодрошке жупаније до 1919. године, а после Другог светског рата градске и окружне администрације.

Здање је по Бауеровом пројекту било веома једноставно, са истим распоредом прозора без много украса, готово у стилу бидермајера. Првобитни изглед здања видљив је на ведути Франца Гфелера (Frantz Gföller) из 1818. године. Партош је у потпуности изменио дотадашњу скромну фасаду и дао јој класицистичко обележје, са разним декоративним реквизитима класицизма.

Основа је у облику изврнутог слова П, а зграда има приземље, два спрата и кров са таванским прозорима.

2023. (c) Татјана Стеванчев и Милка Љубоја