У просторијама Архива Југославије у Београду, 20. фебруара 2015. године  одржана је скупштина Архивистичког друштва Србије. Испред Историјског архива Сомбор скупштини су присуствовали Александра Комненов, Саша Сабадош и директор Историјског архива Бранислав Ћурчић. 

Дневни ред је обухватао: 

1. Избор радног председништва,

2. Извештај председника Архивистичког друштва Србије о четворогодишњем раду,

3. Извештај председника Надзорног одбора,

4. Питања и предлози 

Седница Изборне скупштине Архивистичког друштва Србије је одржана исти дан, у Архиву Југославије.

 

Дневни ред:

1. Избор радног председништва,

2. Верификација мандата нових чланова скупштине,

3. Избор чланова Извршног и Надзорног одбора,

4. Избор новог председника Архивистичког друштва Србије,

5. Разматрање предлога активности Архивистичког друштва Србије за период 2015-2018,

6. Питања и предлози

За члана Надзорног одбора испред Историјског архива Сомбор, изабрана је Александра Комненов, док је за председника Архивистичког друштва Србије изабран Мирослав Дучић, архивски саветник из Историјског архива Ужице.