По Конкурсу Министарства културе, за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области заштите културног наслеђа и библиотечке делатности у 2010. години – Историјском архиву Сомбор, додељена су средства у износу од 291.790 динара, за набавку металних ормана за смештај архивске грађе Збирке планова и пројеката, категорисане као културно добро од великог значаја.

Историјски архив Сомбор чува 565 архивских фондова и збирки у укупној количини од преко 3000 метара архивске грађе настале у периоду од 1612-2007. године. Укупно 29 фондова и збирки категорисано је као културно добро од изузетног значаја а чак 74 фонда и збирке категорисано је као културно добро од великог значаја, међу којима је и Ф. 65. - Збирка планова и пројеката, 1811-2003.

Збирка има укупно 1040 инвентарних јединица, планова и пројеката са територије Града Сомбора, општина Апатин, Кула, Оџаци и Бач. Најстарији планови су начињени на кашираном папиру, паус папиру и сл. и врло су различитог формата. Тек су планови новијег датума коричени у књиге.

Најстарији план је из 1811. године, за изградњу новог магазина за воће у бискупском, камералном трговишту Бач, са прегледом тесарских и столарских радова које треба урадити. Уцртани су попречни пресеци по ширини и дужини објекта и основа за наведене радове.

Архивска грађа ове збирке, једна је од најкоришћенијих од стране истраживача у току сваке године. Грађу збирке најчешће користе научни радници, архивисти других архива, просветни радници, публицисти, правна и физичка лица, ученици, студенти и др. – како домаћи тако и страни.

Архивска грађа ове збирке чувала се у неадекватним условима. Најстарији планови били су смештени у старом дрвеном орману неадекватне величине а преостали део збирке налазио се на полицама у депоу Архива, али због различитог формата није био смештен у архивске кутије тј. био је у потпуности физички незаштићен.

По Конкурсу Министарства културе, за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области заштите културног наслеђа у 2010. години – Историјском архиву Сомбор, додељена су средства у износу од 291.790 динара, за набавку шест металних ормана за смештај архивске грађе ове Збирке.

У току октобра месеца, потребна опрема  је набављена, монтирана и тестирана. На овај начин, испуњени су прописани услови, дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара ("Сл. гласник РС", бр. 21/95.) и то, услови адекватног смештаја и основних мера техничке и физичке заштите културних добара од великог значаја а на тај начин се смањила и опасност од даљег оштећења планова и пројеката до кога је долазило због неадекватних услова чувања.