Сећање на Олгу ИсаковПочетак августа је донео опроштај, од драге нам, бивше колегинице Олге Исаков, која је читав свој радни век провела у Архиву.

Олга Исаков (девојачко Трифуновић) рођена је 14. фебруара 1936. године у Књажевцу, од оца Божидара и мајке Славке. У родном Књажевцу, године 1954. завршава Реалну гимназију и полаже Виши течајни испит. Након завршетка Гимназије, започиње студије Филозофском факултету у Београду на групи Историја. Као апсолвент факултета, без положеног само једног од три дела дипломског испита, године 1960. прекида студије и долази у Сомбор, где се удаје за Сомборца Душка Исакова – новинара.

У тада Градском државном архиву Сомбор, запошљава се 01. новембра исте године као архивски помоћник – приправник. На том радном месту провешће читав радни век, до пензионисања 1995. године.

Рад у Сомборском архиву започела је у периоду када је архивска служба била у зачетку и када је било потребно радити како на њеном развоју, тако и на афирмацији установе. Неспорно је, да је и на једном и другом плану, Олга Исаков дала свој изузетан допринос.

Наиме, у првој деценији свога рада у Архиву, она је као апсолвент историје, радила готово на свим пословима за које је данас у архивима потребна висока стручна спрема. Радила је на сређивању и обради архивске грађе, изложбеној, издавачкој, истраживачкој и предавачкој делатности.

Њен приоритетан посао који је обављала у Архиву, био је регистратурско сређивање архивских фондова друштвено-политичких организација (Савез комуниста, Савез социјалистичког радног народа, Савез синдиката, Савез социјалистичке омладине и друге). Иако је то био период једнопартијског друштвеног система, а она није била члан Партије, поверен јој је тај посао, јер је била особа од поверења и надасве савесна и одговорна. До свог пензионисања сређивала је и грађу привредних и фондова органа управе.

У периоду од 1964. до 1970. године била је аутор пет изложби и каталога са истих:

1. Сто година сомборске штампе -1964.

2. Развој радничког покрета у Сомбору - 1966.

3. Школство у Сомбору до 1919. године - 1966.

4. Здравство у Сомбору у 18. и 19. веку - 1967.

5. Сомбор некад и сад - 1970.

У истом периоду, радећи на афирмацији и популаризацији архивске делатности, у "Сомборским новинама" (у рубрици "Из прошлости нашег града") објављено је преко 200 новинских чланака чији је она аутор, а који су засновани на оригиналној архивској грађи и дотичу се готово свих области људског делања у даљој прошлости, не само житеља Сомбора већ и многих околних места.

Такође је вредно помена и њено дугогодишње ангажовање на прикупљању података у виду сећања и изјава појединаца, везаних за значајне историјске догађаје и личности, од којих је касније формирана Збирка мемоарске грађе.

Олга Исаков је преминула у Сомбору почетком августа а сахрањена у Соко Бањи 12. августаове године.