Историјски архив Сомбор је у суботу 15. маја, био домаћин учесницима семинара под називом „Историјски извори у настави историје“. Семинар је организован и акредитован од стране Министарства просвете Рпублике Србије.

Циљ семинара је професионално оснаживање наставника у области развијања вештина истраживања и тумачења прошлости на основу историјских извора.

Дводневни семинар започео је посетом Историјском архиву у Сомбору. Учесници семинара су упознати са историјатом, делатношћу, организованошћу и територијалном надлежношћу установе. Такође су били у прилици да погледају оригиналну Повељу слободног и краљевског града Сомбора из 1749. године.

Семинар је настављен у основној школи „Иво Лола Рибар“ у Сомбору, вођен од стране г-ђе Биљане Стојановић (шеф Одсека за припрему пројеката у области образовања, Одељења за европске интеграције Министарства просвете РС).

Зоран Беквалац, директор Историјског архива Сомбор, говорио је о проблемима архива у Србији, значају националног и матичног Архива Србије, о Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби и елементима стратегије развоја архива у Србији.

Татјана Стеванчев, помоћница директора, презентовала је основне податке о фондовима и збиркама Архива, њиховој сређености и обрађености, научно-обавештајним средствима, могућностима и процедурама коришћења архивске грађе, пројекту дигитализације и електронским аналитичким инвентарима у оквиру ИСАВ-а (Информациони систем архива у Војводини).

Семинар је настављен предавањем из историографије, доц. др Марка Шуице (Филозофски факултет Београд - Одељење за Историју).

Са директором основне школе „Иво Лола Рибар“, г. Зораном Бораком, договорени су правци будуће сарадње у смислу употребе историјских извора у настави историје.