Историјски архив Сомбор је учествовао на изложби која је одржана у Чачку, првој Националној престоници културе у суботу 22.04.2023. године. Изложба под називом „Архиви Србије“ је замишљена као централно обележавање јубилеја, 75 година рада великог броја архива у Србији, као и 125 година од доношења првог Закона о Државној архиви. Циљ изложбе је представљање сваког архива Србије кроз посебно креиране паное.

Изложба је имала едукативну улогу о важности и значају архива и архивске грађе и потреби сарадње стваралаца, ималаца, државе и грађана са архивима у циљу очувања архивске грађе као дела културног наслеђа Републике Србије.

Државни секретар у Министарству културе Миодраг Ивановић рекао је на отварању изложбе да је организација рада архива у Србији увек пратила међународне стандарде струке. Истакао је да је за народ и друштво као што је српско, које је током ратова остало без огромног аривског блага, брига за сваки изворни документ, његово чување и доступност од посебног значаја. Као да је и архив најбољи веродостојни сведок управних, културних и интелектуалних активности које су одраз развоја друштава и као такав је незаменљив.

Лела Павловић архивски саветник, директор Међуопштинског историјског архива у Чачку, председник Архивистичког друштва Србије и Наташа Стојановић, директор Историјског архива Сомбор