Вести

Поштовани корисници,

Историјски архив Сомбор неће радити са корисницима од петка, 30. априла до уторка 4. маја 2021. године.

Стручна комисија Архива Србије у саставу: Татјана Драгићевић, архивски саветник, Никола Аџић, архивист, руководолац службе- Центар за обраду података и Александра Јаношев, виши архивски помоћник за информационе технологије одржали су у Историјском архиву Сомбор у понедељак 26. октобра обуку за рад у Јединственом информационом систему за архиве- АРХИСУ.

Обука је протекла у пријатној и радној армосфери уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уважавајући препоруке Министарства културе и информисања о отварању архива, библиотека, музеја и галерија, Историјски архив Сомбор је предузео кораке у циљу  нормализације рада, уз поштовање свих мера заштите прописаних одлукама Владе Републике Србије.

Почев од 7. маја 2020. године рад са странкама подразумеваће издавање оверених фотокопија архивске грађе за потребе државних органа, правних и физичких лица и непосредним контактом.

Приликом уласка у просторије Историјског архива Сомбор од корисника се очекује да се строго придржавају свих препоручених превентивних мера (прелазак кроз дезинфекциону баријеру, ношење заштитних маски и рукавица, држање социјалне дистанце). Рад са истраживачима до даљњег ће бити суспендован.

Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања.