Наташа Стојановић

Радно место: Директор

У Архиву је од: 25. новембра 2021. године

Стручна спрема: Висока,Педагошки факултет у Сомбору ,мастер Дизајнер медија у образовању

Страни језик: енглески

 

Татјана Стеванчев

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Виши архивист и оператер за дигитализацију архивске грађе,

У Архиву је од: 1986. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Виши архивист

Стручна спрема: Специјализација – Факултет организационих наука Београд, специјалиста електронског пословања; Висока – Факултет за менаџмент Зајечар

Страни језик: Енглески

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Стручни радови:

Интернет презентације архива у Војводини – 2005.

Фондови среских судова у И.А. Сомбор – 2007.

Збирка матичних књига И. А. Сомбор – 2008.

Услуге архива у Војводини доступне на Интернету – 2008.

Дигитализација фонда Среска комисија за конфискацију Сомбор – 2009.

Пиоинрска атлетска школа Сомбор - Аналитички инвентар

Архивска грађа у приватном власништву

  

Исидора Јеж

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 1999. – на неодредјено време

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Учитељски факултет Сомбор, одсек разредна настава

Страни језик: Руски

Стручни радови:

Исказ обртника, помоћника и шегрта општег занатлијског удружења у Сомбору у 1927. години, Архивски анали, година IX, број 10/2016, Нови Сад, 2016, 31-39.

Методологија израде Аналитичког инвентара – 2006.

 

Анастазиа Мако

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 2001. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Учитељски факултет Сомбор, одсек разредна настава

Страни језик: Мађарски, немачки, енглески

 

Саша Сабадош

Одељење: Одељење заштите архивске грађе - служба заштите архивске грађе ван Архива

Радно место: Архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива

У Архиву је од:

06.12.2013.- 27.05.2015.-  на одређено време

28.05.2015.- на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Филозофски факултет Нови Сад, дипломирани историчар - мастер

Матерњи језик: Српски, Русински

Страни језик: Енглески, Украјински

 

Силвиа Ковачевић

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 2021. -на неодређено време

Стручни испит и звање: нема

Стручна спрема: Висока- Педагошки факултел у Сомбору, Мастер учитељ,

Страни језик: мађарски

 

Александра Комненов

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 1988. – на неодредјено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник 1. врсте

Стручна спрема: Средња – Карловачка гимназија Сремски Карловци, архивско-музејска струка

Страни језик: Енглески

 

Љиљана Пензеш

Одељење: Одељење заштите архивске грађе, служба заштите архивске грађе ван Архива; Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе 

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 1996. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник 1. врсте

Стручна спрема: Средња – Гимназија "Симо Милошевић" Фоча, општи смер

Страни језик: Руски

 

Бранислав Јеремић

Одељење: Одељење заштите архивске грађе - служба депоа 

Радно место: Архивски помоћник у депоу

У Архиву је од: 1996. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – "Влада Аксентијевић" Сомбор, правни смер

Страни језик:

 

Катарина Маринов

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од 2021.- на одређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Виша, Економски факултет Суботица, Европска економија и бизнис, економиста bachelor

Страни језик: енглески 

 

Мирко Љубоја

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 2005. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – "Влада Аксентијевић" Сомбор, правни смер

Страни језик: Немачки

 

Биљана Филиповћ

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Курир, ложач, спремачица

У Архиву је од: 1988. – на неодређено време

Стручна спрема: Основна школа