Дана 20. септембра 2019. године у Суботици је у Великој већници Градске куће одржана међународна архивистичка конференција, 12. суботички архивски дан са темом „ Матичне књиге (црквене и државне) као архивска грађа“.

На конференцији су учествовали архивисти из Мађарске, Хрватске и Србије.

Своје реферате су презентовали архивисти Историјског архива Сомбор и то Мако Анастазиа са радом: „ Матичне књиге Јеврејске опшине Кула као сцецифичан историјски извор првог реда“ и Саша Сабадош са радом: „Преузимање матичних књига од стране Историјског архива Сомбор“.