У Суботици је 30.09. текуће године одржана Међународна архивистичка конференција „14. суботички архивски дан“, са темом „ Коме треба архив?“ Испред Историјског архива Сомбор конференцији су присуствовале архивист Анастазиа Мако и директор Борислава Ристивојевић.

Ова прилика је искоришћена како би се потписао споразум о сарадњу Историјског архива Сомбор са Архивом главног града Будимпеште. Споразум о сарадњи поставља оквир за међуинституционалну сарадњу, те омогућава реализацију заједничких пројеката, конференција, стручних скупова и других културних догађаја.