После краће болести, у недељу 14.11.2021. године преминула је Борислава Ристивојевић, директор Историјског архива Сомбор.

Борислава Ристивојевић је рођена 9. фебруара 1981. године у Сомбору, где је завршила основну и средњу медицинску школу.
Основне и мастер студије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек за историју и стекла звање мастер-историчар.
У Историјском архиву Сомбор запослена је од 2011. године, а од јануара 2018. обављала је фунцију директора.