Архив Војводине и Историјски архив Сомбор вас позивају да присуствујете отварању изложбе „Први век сомборске Гимназије кроз грађу Историјског архива Сомбор" у четвртак, 14. јул 2022. у 13.00 сати у Архиву Војводине.