Вести

Дана 17. јуна 2023, у организацији Архива Будимпеште, одржан је шести по реду Архивски пикник. Манифестација је међународног карактера, и за циљ има представљање делатности архива Мађарске и региона широј публици. По позиву Градског архива Будимпеште, манифестацији су присуствовали директор Наташа Стојановић и архивисти Анастазиа Мако и Стеван Пузић.

Историјски архив Сомбор је учествовао на изложби која је одржана у Чачку, првој Националној престоници културе у суботу 22.04.2023. године. Изложба под називом „Архиви Србије“ је замишљена као централно обележавање јубилеја, 75 година рада великог броја архива у Србији, као и 125 година од доношења првог Закона о Државној архиви. Циљ изложбе је представљање сваког архива Србије кроз посебно креиране паное.

Обележавање Дана града Сомбора био је повод, да се 17. фебруара у Градском музеју свечано отвори изложба „Векови сомборског венца“. Отварању су присуствовали директор Градског музеја Давид Фирањ, директорка Историјског архива Наташа Стојановић, а изложбу је отворила Анита Стојаков, чланица Градског већа.

Изложба је плод сарадње две реномиране установе културе Града Сомбора — Историјског архива Сомбор и Градског музеја Сомбор. Ауторке изложбе су Татјана Стеванчев, виши архивист Историјског архива Сомбор и Милка Љубоја, музејска саветница историчарка Градског музеја Сомбор.

Из богатих архивских и музејских фондова и збирки изабрана је вредна историјска грађа која приказује развој Сомбора кроз векове и настајање сомборског венца, архитектонске целине која је једна од његових знаменитости. Сомборски венац је заштићено градско језгро у коме су од друге половине 19. века настајала позната здања јавног, културног и друштвеног живота града. Породичне куће знаменитих личности грађене у стилу класицизма, еклектизма, касног барока, сецесије и других архитектонских праваца, красе улице града и данас представљају препознатљиву архитектонску целину којом се Сомборци поносе.

Историјски архив Сомбор је на конкурс Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2022. години, конкурисао са пројектом опремања Р депоа металним поличним регалима за смештај архивске грађе.

Министарство је препознало проблеме и потребе Архива, као и значај очувања културних добара и културног наслеђа и по конкурсу Архиву доделило средства у износу од 300.000 динара. Реализацију пројекта суфинансирао је и Град Сомбор значајним средствима у износу од 365.000 динара, без чије подршке пројекат не би могао бити реализован.

Опремањем Р депоа металним поличним регалима у потпуности су испуњени планирани циљеви пројекта:

  • обезбеђени су основни услови адекватног смештаја и основне мере техничке и физичке заштите културног добра - архивске грађе, дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара ("Сл. гласник РС", бр. 21/95.)
  • побољшани су услова рада запослених у депоу приликом манипулације са архивском грађом и отклањена је опасност рушења постојећих дрвених полица које су биле нестабилне,
  •  створен је додатни смештајни простор за пријем приближно 60 метара архивске грађе.

Значај пројекта за локалну заједницу; Град Сомбор, општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач, за које је Архив територијално надлежан; огледа се у чињеници да је стварањем додатног смештајног простора, могуће извршити пријем дела архивске грађе на терену доспеле за преузимање, како би се избегла опасност њеног оштећења или нестајања.