Вести

Program proslave Dana grada Sombora

Дана 20. септембра 2019. године у Суботици је у Великој већници Градске куће одржана међународна архивистичка конференција, 12. суботички архивски дан са темом „ Матичне књиге (црквене и државне) као архивска грађа“.

На конференцији су учествовали архивисти из Мађарске, Хрватске и Србије.

Своје реферате су презентовали архивисти Историјског архива Сомбор и то Мако Анастазиа са радом: „ Матичне књиге Јеврејске опшине Кула као сцецифичан историјски извор првог реда“ и Саша Сабадош са радом: „Преузимање матичних књига од стране Историјског архива Сомбор“.

Потакнути Јавним позивом Историјског архива Сомбор упућеног суграђанима да путем трајне донације предају документацију и фото материјал који поседују о раду Атлетског клуба „Маратон“ Сомбор и на тај начин допринесу комплетирању грађе овог архивског фонда, Фрања Богишић и Иштван Сиђи предали су Архиву документацију Атлетског клуба „Маратон“ Сомбор коју су поседовали.

Архив је овом примопредајом допунио архивску грађу фонда Атлетског клуба „Маратон“ Сомбор за период 1958-1986. године у количини од 0,31 метра. Најзначајнија преузета документација су Алманаси Општинског атлетског одбора Сомбор, Атлетског клуба "Маратон" Сомбор, Пионирске атлетске школе Сомбор и Збора атлетских судија Сомбор за период 1964-1966. и 1970-1971. године који су недостајали у грађи фонда овог клуба, као и документација о стручном раду са атлетичарима. По значају и занимљивости издвајају се и 60 детаљно идентификованих фотографија и 14 филмова од 8 и 16 мм. које је снимио Радислав „Бата“ Маринковић.

Стручни сарадници Историјског архива Сомбор су 15. новембра 2018. године учествовали на Радионици у Архиву Војводине која је одржана на тему: Преузимање, сређивање и чување матичнх књига. Радионици су присуствовали још и Марина Дражић, помоћница министра за државну управу и локалну самоуправу са сарадницом Данијелом Кнежевић, архивисти из Архива Србије и територији АП Војводине, као и представници Градске управе за опште послове – матичари из Матичног подручја Нови Сад.

Уводна излагања на ову тему су одржали директор архива Војуводине, др Небојша Кузмановић, стручни сарадници Архива Милена Поповић Субић и мр Владимир Иванишевић, након чега су своја искуства на преузимању и сређивању матичних књига изнели архивисти из Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива Бела Црква, Историјског архива „Срем“ из Сремске Митровице, Историјског архива Суботица и за Историјски архив Сомбор, Анастазиа Мако. Након дискусије свих присутних су донети следећи закључци: да преузимање и сређивање матичних књига треба вршити по принципу провенијенције, и да матичне књиге настале пре 1895. године треба микрофилмовати/дигитализовфати пре враћања верским заједницама које требају обезбедити прописане услове за смештај и чување матичних књига уз поштовање прописаних процедура.

Историјски архив Сомбор у својој Збирци матични књига, које су проглашене за културно добро од изузетног значаја, поседује 1680 књига, 31 кутију, 74 фасцикли, 4 свежња и 14 досијеа, т.ј. укупно 67,21 дужних метара грађе. Збирка је настала још 1950. године и од тада се константно надопуњује и повећава.

Arhiv Vojvodine radionica 1.JPG Arhiv Vojvodine radionica 3.JPG Arhiv Vojvodine radionica 4.JPG

Историјски архив Сомбор су 5. новембра текуће године посетили студенти мастер студија Академије уметности у Новом Саду који су прва генерација студијског програма Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности.

Пошто програм, између осталог, има за циљ формирање стручњака конзерватора-рестауратора дела ликовне и примењене уметности који разумеју историју, теорију и филозофију заштите културног наслеђа, поседују комбинована знања из области уметности, друштвено-хуманистичких наука и природних наука и технологије, а један од предмета им је и конзервација папира, сматрали су за сходно да се на лицу места упознају са архивском грађом којој је потребно лечење и околностима у којој се она чува.